முக்கோண வடிவம்: முக்கோண வடிவ முக அமைப்புள்ளவர்களுக்கு தாடை சற்று கூராக இருக்கும். இவர்கள் முகத்தின் இரு பக்கமும் காதுகள் மூடும் அளவுக்கு நெற்றியிலும் கொஞ்சம் முடி விழுமாறு ஹேர் ஸ்டைல் செய்யலாம்.

சதுர வடிவம் : இவர்கள் நெற்றியின் முன்பக்கம் முடி அதிக உயரமாகவும், பக்கங்களில் சற்று குறைவாகவும் வைத்து ஹேர் ஸ்டைல் செய்ய வேண்டும்.

நீண்ட முகம் : நீண்ட முகம் உடையவர்கள் ஹேர் ஸ்டைலை உயர்த்தி செய்யக் கூடாது. பக்கங்களில் அதிக முடி தெரியும்படியும், நெற்றியில் முடி வரும்படியும் ஹேர் ஸ்டைல் செய்யலாம்.

உருண்டை முகம்: பொதுவாக வட்டமுகம் உள்ளவர்களுக்கு எந்த விதமான முன் அலங்காரம் செய்தாலும் சூப்பராக இருக்கும்.

Similar Threads: