உடல் பருமன் குறைய

உணவில் புளிப்பான பதார்தன்களான இங்க புளித்த தயிர், புளிக்குழம்பு, தக்காளி, எலுமிச்சை பலம், புளித்த திராட்சை போன்றவற்றை தவிர்த்து வந்தால் நாளடைவில் உடலில் இருக்கும் தேவைற்ற சதை நீங்கி விடும்.
உடல் பருமன் குறையும்

Similar Threads: