குளிர் பிரதேசத்தில் வசிப்பவர்களும், குளிர் காலத்தின் போதும் வென்னீரில் குளித்த பின்னர் முகத்தை நன்கு அழுத்தித் துடைக்க வேண்டும்.

முக்கியமாக மூக்கின் நுனியில் அழுத்தித் துடைத்து வந்தால் நாளடைவில் கரும்புள்ளிகள் அகன்றுவிடும்.

Similar Threads: