கண்ணன் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.

வருவாய் வருவாய் வருவாய் - கண்ணா
உருவாய் அறிவில் ஒளிர்வாய் -கண்ணா
உயிரின் னமுதாய்ப் பொழிவாய் -கண்ணா
வருவாய் , வருவாய் வருவாய்

Theeradha Vilaiyattu Pillai - Kannan songs - YouTube

Similar Threads: