காலாவதி மாத்திரைகள் கவனம்!


மாத்திரைகளை நுணுக்குவதோ, கரைப்பதோ கூடாது. வீட்டுக் கழிப்பறையில் போட்டு ஃப்ளஷ் செய்யக் கூடாது. கிணறு, ஏரி, கால்வாய், ஆறு போன்ற நீர் நிறைந்த இடங்களில் தூக்கிவீசக் கூடாது.

செடிகள், மரங்கள் போன்றவற்றுக்கு உரமாகவும் போடக் கூடாது. செல்லப் பிராணிகளுக்கும் கொடுக்கக் கூடாது.
வைட்டமின் மாத்திரைகளுக்குக்கூட காலாவதித் தேதி இருக்கும். சத்து மாத்திரைதானே என்று தொடர்ந்துபயன்படுத்திக்கொண்டே இருக்கக் கூடாது.
ஒரு கவரில் போட்டு, ‘மருத்துவக் கழிவுகள்’ என்று எழுதி, குப்பைத் தொட்டியில் போடலாம். அல்லது குழிதோண்டி மருந்துகளைக் கொட்டி, மண்ணில் புதைக்கலாம்.