அன்புள்ள விஸ்வா,

அழுவதா , சிரிப்பதா என்று புரியவில்லை .ஒவ்வொரு நொடியும் சுவாசிக்கும் மாசு படிந்த காற்றே போதும் புற்றுநோய் வருவதற் கு ..