நாம் எந்த கீரை சாப்பிட்டால் என்ன நோய் குணமாகும்?


கொத்தமல்லி கீரை: மூளை, மூக்கு சம்பந்தமான சகல வியாதிகளும் குணமாகும். பசியைத் தூண்டும்.


அரைக்கீரை: நரம்பு தளர்ச்சியை போக்கும். தாய்ப்பால் பெருகும்.


வள்ளாரை: நினைவாற்றலை அதிகமாகும். யானைக்கால் நோய் குணமாகும்.


அகத்திக்கீரை: மலச்சிக்கலைப் போக்கும்.


முளைக்கீரை: பல் சம்பந்தமான வியாதிகளை குணமாக்கும்.


பொன்னாங்கன்னி: இரத்தம் விருத்தியாகும்.


தர்ப்பைப் புல்: இரத்தம் சுத்தமாகும். கஷாயம் வைத்து பருகவும்.


தூதுவளை: மூச்சு வாங்குதல் குணமாகும்.


முருங்கை கீரை: பொறியல் செய்து நெய்விட்டு 48 நாட்கள் சாட்பபிட தாது விருத்தியாகும்.


சிறுகீரை: நீர்கோவை குணமாகும்.


வெந்தியக்கீரை: இருமல் குணமாகும்.


புதினா கீரை: மசக்கை மயக்கம், வாந்தி குணமாகும்.


அறுகீரை: சளிக்காய்ச்சல், டைபாய்டு குணமாகும்

Similar Threads: