கையளவு டயட்!
டல் பருமன் உள்ளவர்கள், கைகளின் அளவை நினைவில்வைத்துச் சாப்பிட்டால், எனர்ஜியும் இருக்கும். உடல் எடையும் அதிகரிக்காது.