குழந்தைகள் அதிக நேரம் தொலைக்காட்சி பார்த்தால்...

சின்னஞ்சிறு குழந்தைகள் ஓடி விளையாடாமல், தொலைக்காட்சி முன்பு அமர்ந்து நிகழ்ச்சிகளை கண்கொட்டாமல் பார்த்துக் கொண்டிருந்தால், அவர்களுக்கு அதி விரைவாக ரத்த அழுத்த நோய் தாக்கும் என்று மருத்துவ ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

உடற் பயிற்சி இன்றி ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரத்துக்கு மேல் தொலைக்காட்சி பார்க்கும் குழந்தைகளுக்கு இந்த அபாயம் அதிகமாக இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரத்துக்கு மேல் தொலைக்காட்சி பார்க்கும் குழந்தைகளில் 1000 பேருக்கு 110 குழந்தைகள் ரத்த அழுத்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
Similar Threads: