ஈரோட்டில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில், டெஸ்ட் டியூப் மூலம் ஒரே நாளில் பிறந்த, 26 குழந்தைகள். அருகில் டாக்டர் குழுவினருடன் பெற்றோர்கள்.


Similar Threads: