ஓமத்தை பொடி செய்து, தணலில் போட்டு, அதிலிருந்து வரும் புகையைப் பிடித்தால், ஜலதோஷம் குணமாகும்

Similar Threads: