ஆடிசம் (AUTISM) என்பது நோய் அல்ல!!'ஆடிசம்' என்பது நோய் அல்ல.
மனக் குறைபாடு ஆகும். உடல் வளர்ச்சி சரியாக இருக்கும். ஆனால் மன நலக் குறைபாடு இருக்கும்.


தமிழில் 'தற்புனைவு ஆழ்வு' என்று கூறலாம்.அறிகுறிகள்

இரண்டு வயதிற்கு பிறகும் பேசாமல் இருப்பது...

கூப்பிட்டால் திரும்பி பார்க்காமல் இருப்பது...

பல முறை கூப்பிட்டால் ஒரு முறை மட்டும் பார்ப்பது...

கண்ணோடு கண் பார்க்க மாட்டான்...

முகத்தை நேருக்கு நேர் பார்க்காது ...

சில விசயங்களை திரும்ப திரும்ப ஒரே மாதிரி செய்து கொண்டு இருப்பது...

இதை எவ்வளவு சீக்கிரமாக கண்டுபிடிகிறோமோ அவ்வளவு நல்லது


நான்கு மாதத்தில்

கண்ணோடு கண் பார்க்க மாட்டான்.

சத்ததிற்கோ , கை தட்டும் ஒலிக்கோ எந்த உணர்ச்சியையும் காட்டாது இருத்தல்...

முகம் பார்த்து சிரிக்காது இருத்தல். இதற்கு 'சோசியல் ஸ்மைல்' என்று பெயர். சாதாரண குழந்தைகளுக்கு மூன்றாம் மாதமே வந்துவிடும்.

புதிய முகங்களை பார்க்க விருப்பம் இல்லாது இருத்தல்...

12 மாதத்தில் :

கண்ணோடு கண் பார்த்தலையும் சிரிப்பையும் ஒரே நேரத்தில் செய்யாது இருத்தல்..

ஒலி எழுப்பாமல் இருத்தல். இந்த வயதில் அர்த்தமற்ற ஒலிகளை குழந்தைகள் எழுப்பும் (babble).

நாம் சுட்டிகாட்டும் பொருளையோ , திசையையோ பார்க்காது இருத்தல்...

ஆள்காட்டி விரலை உபயோகிக்க தெரியாது இருத்தல்...

bye bye சொல்லத்தெரியாது இருத்தல்...

யாரேனும் அழுதால் அது பற்றி கவலை கொள்ளாது தனது வேலையை மட்டும் பார்த்துகொண்டு இருத்தல்...

பெயர் சொல்லி அழைத்தால் உடனே பார்க்காது...

தனிமையில் நீண்ட நேரம் விளையாட விரும்புதல்...

புதிய மாற்றத்தை ஏற்று கொள்ள மறுப்பது...

விரலை மட்டும் ஊன்றி நடக்க முயல்வது (tip toe வாக்கிங்)...

எதையாவது திரும்ப திரும்ப வரிசையாக அடுக்கிகொண்டே இருப்பது...


மேற்கூறியே அறிகுறிகளில் சில மற்றும் பல இருந்தால் உடன் குழந்தை நல மருத்துவரை அணுகி பரிசோதனை செய்ய வேண்டும்.
Thanks: Dr. T. Rajmohan

With Regards,
Sumathi Srini
Similar Threads: