வாழ்த்துக்கள் நட்பூஸ் நோட் பண்ணி வைச்சிருக்கேன் பொறுமையா எல்லா திரியையும் பார்க்கணும்