இவைகளில் சக்கரை அளவு எவ்வளவு ?

Sriramajayam

Supreme Ruler's of Penmai
Registered User
Blogger
Joined
Sep 19, 2012
Messages
95,860
Likes
140,750
Location
Madras @ சென்னை
#1


:typing:​
 

Attachments

selvipandiyan

Silver Ruler's of Penmai
Registered User
Blogger
Joined
Nov 2, 2011
Messages
36,261
Likes
73,630
Location
Chennai
#2
Re: சக்கரை அளவு

T F S visu........
 

thenuraj

Silver Ruler's of Penmai
Penman of Penmai
Blogger
Joined
Jul 19, 2012
Messages
32,096
Likes
107,004
Location
Atlanta, U.S
#3
Re: சக்கரை அளவு

ஹய்யோ இதை பார்க்கும்போதே பயமா இருக்கே...!
 

ahilanlaks

Ruler's of Penmai
Joined
Mar 16, 2015
Messages
12,408
Likes
20,875
Location
Chennai
#4
Re: சக்கரை அளவு

Thanks for sharing ji
 

Sriramajayam

Supreme Ruler's of Penmai
Registered User
Blogger
Joined
Sep 19, 2012
Messages
95,860
Likes
140,750
Location
Madras @ சென்னை
#5
Re: சக்கரை அளவு

​Always u r :welcome: my dear Kaa.


 

Sriramajayam

Supreme Ruler's of Penmai
Registered User
Blogger
Joined
Sep 19, 2012
Messages
95,860
Likes
140,750
Location
Madras @ சென்னை
#6
Re: சக்கரை அளவு

Yes friend, coke is dangerous drink for sugar.

:behindsofa:


ஹய்யோ இதை பார்க்கும்போதே பயமா இருக்கே...!
 

Sriramajayam

Supreme Ruler's of Penmai
Registered User
Blogger
Joined
Sep 19, 2012
Messages
95,860
Likes
140,750
Location
Madras @ சென்னை
#7
Re: சக்கரை அளவு

Always u r :welcome: my dear friend.


 
Joined
Sep 25, 2015
Messages
79
Likes
126
Location
chennai
#8
Re: சக்கரை அளவு

TFS anna........
 

Sriramajayam

Supreme Ruler's of Penmai
Registered User
Blogger
Joined
Sep 19, 2012
Messages
95,860
Likes
140,750
Location
Madras @ சென்னை
#9
Re: சக்கரை அளவு

Always u r :welcome: my dear friend.


 

jv_66

Super Moderator
Staff member
Super Moderator
Joined
Dec 2, 2011
Messages
32,183
Likes
83,751
Location
Bangalore
#10
Re: சக்கரை அளவு

மிகவும் உபயோகமான விவரம் இது . நன்றி .
 

Important Announcements!

Type in Tamil

Click here to go to Google transliteration page. Type there in Tamil and copy and paste it.