உங்கள் குழந்தை எப்படி வளர்கிறது...?

#1
உங்கள் குழந்தை எப்படி வளர்கிறது...?*குறைகூறி வளர்க்கப்படும் குழந்தை வெறுக்க கற்றுக்கொள்கிறது...
*அடக்கி வளர்க்கபடும் குழந்தை சண்டையிடக் கற்றுக்கொள்கிறது...
*கேலி செய்யபடும் குழந்தை வெட்கத்தோடு வளர்கிறது...
*அவமானப்படுத்தபடும் குழந்தை குற்றவாளி ஆகிறது...
*ஊக்குவிக்கப்படும் குழந்தை மனதிடம் பெறுகிறது. சின்ன விசயத்துக்கும் கைகொடுத்துப் பாராட்டுங்க...
*புகழப்படும் குழந்தை பிறரை மதிக்கக் கற்றுக் கொள்கிறது...
*நேர்மையை கண்டு வளரும் குழந்தைநியாயத்தை கற்றுக்கொள்கிறது...
*பாதுகாக்கபடும் குழந்தை நம்பிக்கை பெறுகிறது...
*நட்போடு வளரும் குழந்தை உல்கத்தை நேசிக்க கற்றுக்கொள்கிறது...
4,5 வயதுகளில் குழந்தைக்கு நன்மை தீமையைப் பற்றி சொல்லித் தரவேண்டும். தினமும் அரைமணி நேரம் நண்பனைப் போல உரையாடுங்கள்...!

 

Important Announcements!