ஓநாய்கள்

Sriramajayam

Supreme Ruler's of Penmai
Registered User
Blogger
Joined
Sep 19, 2012
Messages
96,751
Likes
140,854
Location
Madras @ சென்னை
#1
1.முன்னால் செல்லும் 3 ஓநாய்கள் கூட்டத்தின் மிக வயதானவை வழிகாட்டலுக்காக.

2.அடுத்ததாக இருக்கும் 5 ஓநாய்கள் கூட்டத்தின் மிக வலிமையான போராளிகள்.

3.தனது குழு முழுக்க முன் செல்லவிட்டு கடைசியாக வருவதே கூட்டத்தின் தலைவன்.

தலைமை பண்பு, நிர்வாகம் என்பதை நாம் கற்று கொண்டது இயற்கையிடம்.

இயற்கையை நேசிப்போம் தாயென !...

z-odaanaikal.jpg

FB

 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
K Stories & Novels 2

Similar threads

Important Announcements!

Type in Tamil

Click here to go to Google transliteration page. Type there in Tamil and copy and paste it.