நயனஷேத்ரம் Comments - Nivetha Jeyananthan

Uma manoj

Guru's of Penmai
Joined
Feb 28, 2012
Messages
5,422
Likes
18,409
Location
Chennai
ஹாய் நிவ்ஸ்...
சூப்பர்ப், வழக்ககம் போல அசத்திிடே..
ரொம்ம்ம்ம்ப நல்லா இருந்தது ..☺☺☺
 

nivetha.j

Commander's of Penmai
Penman of Penmai
Blogger
Joined
Sep 27, 2011
Messages
1,919
Likes
7,427
Location
Kolkata
Thank you sis!!! :) :)
ஹாய் நிவ்ஸ்...
சூப்பர்ப், வழக்ககம் போல அசத்திிடே..
ரொம்ம்ம்ம்ப நல்லா இருந்தது ..☺☺☺
 

vidhanya

Friends's of Penmai
Joined
Aug 25, 2014
Messages
189
Likes
438
Location
chennai
Hi @nivetha.j

Thoroughly enjoyed nayanakshethram. The natural wordflow, the subtle humour, the simple plot yet with a message wow.. beautiful nivetha. really enjoyed a breezy, feel good story.

You have proved Women empowerment need not be said with a lot of fury and a long essay but can be said with little emotions and a simple story line. I liked the way kshethran emphasised nayanas education in a stream of her interest and made it possible for her. The prudence with which he rejected nayanas wedding proposal and never felt guilty about it even after nayana had to go through hell in her life is commendable. Standing for whatever we feel is right is very important in life. Had he accepted the proposal, the story would have been a usual one. This one is more likeable.

Nayana - from a timid girl who cannot voice her opinion in front of her dad to a girl who knows her self worth - the changeover was beautifully shown. From accepting the fate to feminism talks later, the way she has evolved is shown beautifully.

The way you have narrated the past and present in juxtaposition has enriched the story's flow and flavour. It was as though the past manoeuvres the present and shapes it beautifully in the end. That was clever.

Kshethran and nayana completes and complements each other. A nice read through and through. A well written story with a breezy feel.

I have long back read two stories of yours, never got a chance to say about them, but really enjoyed reading them as well. Thanks to Ushanthys post in fb that i again got a chance to read yours. All the best for your forthcoming ones.
 

lashmi

Ruler's of Penmai
Penman of Penmai
Blogger
Joined
Apr 27, 2012
Messages
12,015
Likes
37,636
Location
karur
HII nivi

link work aagalada....

pls link open pannuda.....
 

Important Announcements!

Type in Tamil

Click here to go to Google transliteration page. Type there in Tamil and copy and paste it.