நேர்மறை எண்ணம் கொண்ட மனிதரை எவ்வாறு கண்ட

sudhar

Commander's of Penmai
Joined
Apr 4, 2011
Messages
2,044
Likes
1,023
Location
chennai
#1
ஒரு நேர்மறை எண்ணம் கொண்ட மனிதரை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது மற்றும் அவரது குணாதிசயங்கள் எவ்வாறு இருக்கும்? இது மிகவும் எளிது.


* நேர்மறை மனிதர்கள் பணிவானவர்களாகவும், அக்கறையுள்ளவர்களாகவும், நம்பிக்கை மற்றும் பொறுமை உள்ளவர்களாகவும் இருப்பார்கள். மேலும், முயற்சிசெய்ய எப்போதுமே ஆவலாக இருப்பார்கள். அந்த மனிதர்களின் எதிர்பார்ப்பு மிகவும் பெரியளவில் இருக்கும். அத்தகைய மனிதர்கள் எல்லாவித சூழல்களிலும் வரவேற்கப்படுவார்கள்.


* அத்தகைய மனிதர் எங்கு சென்றாலும், அங்கிருக்கும் சூழலையே மாற்றி விடுவார். நடந்துவிட்ட துன்பங்களை இறந்த காலமாக கருதி, சிறப்பான எதிர்காலத்தைப் பற்றி சிந்திப்பவர்களாக இருப்பார்கள்.


* ஒரு மனிதர் நேர்மறை எண்ணமுள்ளவராக மாறுவதில் ஏராளமான அனுகூலங்கள் உள்ளன. இதன்மூலம், உற்பத்தி அதிகரிக்கும், குழுமுயற்சி ஊக்குவிக்கப்படும், பணி செய்யும் சூழல் மேம்படும், பணியின் தரம் அதிகரிக்கப்படும் மற்றும் மனித உறவுகள் மேம்படும், மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும், நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும் மற்றும் அத்தகைய எண்ணம் உள்ள மனிதரின் தோற்றத்திலும் நல்ல மாறுதல் ஏற்பட்டு, பலரை கவரும் விதத்தில் இருக்கும்.


* நேர்மறை சிந்தனையால் மேற்கண்ட ஏராளமான நன்மைகள் ஏற்படும் அதேவேளையில், எதிர்மறை எண்ணத்தால், பகைமை சிந்தனை, ஆரோக்கிய குறைபாடு, கசப்புணர்வு மற்றும் கடும்கோபம் போன்றவை ஏற்படும். ஒரு எதிர்மறை சிந்தனையாளர் தன்னை கெடுத்துக்கொள்வது மட்டுமின்றி, தான் சார்ந்த ஒட்டுமொத்த சூழலையும் கெடுக்கிறார். அவரது வாழ்க்கையில், அனைத்துவித உறவுகளுமே நிலையற்றதாகவே இருக்கும்.


* எதிர்மறை எண்ணங்கள் இவ்வளவு ஆபத்தானவை என்று தெரிந்தபோதும், பலர் ஏன் தங்களை மாற்றிக்கொள்வதில்லை. அதற்கு காரணம், அவர்கள் தங்களின் எண்ண ஓட்டத்தில் மாற்றத்தை கொண்டுவர விரும்புவதில்லை மற்றும் அந்த மாறாத நிலையின் ஒரு பகுதியாகவே அவர்கள் இருக்கிறார்கள். மாற்றமானது, நன்மையாக இருந்தாலும், தீமையாக இருந்தாலும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புவதில்லை. எனவே, இத்தகைய மனிதர்கள் முதலில் தாங்கள் வாழும் சூழலுக்கேற்ப தங்களை மாற்றிக்கொள்ள முயல வேண்டும்.
* ஒருவர் மற்றவரின் மனதை வசியம் செய்து மாற்றிவிட முடியாது.

ஒவ்வொருவருமே, மனதளவில், மாற்றத்திற்கான கதவை திறக்க முடியாதவாறு வாயிற்காப்போனாக நிற்கிறோம். எனவே ஒருவர் மனதை விவாதம் செய்தோ அல்லது உணர்ச்சி வகையிலோ மாற்றிவிட முடியாது. அந்த முயற்சியானது ஒவ்வொருவரின் உள்மனதிலிருந்து தொடங்க வேண்டும்.
 

sudhar

Commander's of Penmai
Joined
Apr 4, 2011
Messages
2,044
Likes
1,023
Location
chennai
#2
Symptoms of Anxiety and Stress

Cognitive symptoms of stress and anxiety all relate to the brain and its functions. Besides the feeling of continual worry, the sufferer may also have racing thoughts and anxiety. They may not be able to see the positive side to things, and solely concentrate on the negative. Their ability to judge situations and make well-planned decisions is affected. Memory may become a bit fuzzier and they cannot focus on the task at hand.
The most obvious emotional symptoms ? especially to the sufferer’s friends and family – is moodiness. They may be extremely irritable and be quick to anger. Someone suffering from anxiety and stress could have a feeling of loneliness, and feel isolated from their peers. It is also common to be overwhelmed with life in general, which may lead to an overall feeling of unhappiness r depression.

Stress and anxiety can also manifest itself in physical symptoms. The most stereotypical of these is related to the heart, with chest pains and an increased rate of heartbeats. The individual may also have digestive problems, like upset stomach, ulcers, nausea, diarrhea or constipation. Overall aches and pains are also a sign of stress and anxiety. The person may also seem to catch more colds than the typical person.
 

sudhar

Commander's of Penmai
Joined
Apr 4, 2011
Messages
2,044
Likes
1,023
Location
chennai
#3
Re: Symptoms of Anxiety and Stress

Almost every person reaches a point in their life where stress and anxiety become a problem. Some are able to get through the issues on their own, and do not need to examine it further, while others may have a difficult time shaking the feelings that have seemed to take over their lives.


A person’s behavior may also change when they are under stress. They may start using (or have an increased use in) drugs, alcohol, or cigarettes to help them cope with their emotions. Outsiders may witness nervous habits like nail biting, pen tapping, pacing, or other repetitive motions.

The person’s appetite may increase or decrease. Sleep can also be affected, where the person dealing with anxiety may sleep more or less. They may isolate themselves from friends and family or from society in general. You may also notice one of the Symptoms of Anxiety and Stress is that they suddenly start neglecting their responsibilities or procrastinate more than usual.
 

sudhar

Commander's of Penmai
Joined
Apr 4, 2011
Messages
2,044
Likes
1,023
Location
chennai
#4
Re: Symptoms of Anxiety and Stress

Almost every person reaches a point in their life where stress and anxiety become a problem. Some are able to get through the issues on their own, and do not need to examine it further, while others may have a difficult time shaking the feelings that have seemed to take over their lives.


A person’s behavior may also change when they are under stress. They may start using (or have an increased use in) drugs, alcohol, or cigarettes to help them cope with their emotions. Outsiders may witness nervous habits like nail biting, pen tapping, pacing, or other repetitive motions.

The person’s appetite may increase or decrease. Sleep can also be affected, where the person dealing with anxiety may sleep more or less. They may isolate themselves from friends and family or from society in general. You may also notice one of the Symptoms of Anxiety and Stress is that they suddenly start neglecting their responsibilities or procrastinate more than usual.
 

Important Announcements!

Type in Tamil

Click here to go to Google transliteration page. Type there in Tamil and copy and paste it.