பல் முளைக்கவில்லை

Joined
Feb 9, 2012
Messages
3
Likes
0
Location
Chennai
#1
தோழிகளே எனது குழந்தைக்கு 9 மதம் ஆகிவிட்டது ஆனால் இன்னும் பல் முளைக்கவில்லை. பல் முளைக்க இன்னும் எவ்வளவு நாள் ஆகும். என் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கும் குழந்தைக்கு ஆறாவது மாததில்லேயே பல் முளைத்துவிட்டது.
 

muthuselvi

Citizen's of Penmai
Joined
Aug 25, 2011
Messages
653
Likes
162
Location
chennai
#2
it differs between children.. never compare the child with other child.. each child is unique...if u feel like this give OSSOPON-D 200 ml suspension morning and night 2.5ml...........its nothing but a calcium......but automatically teeth develops not to feel for this
 

nlakshmi

Minister's of Penmai
Joined
May 21, 2011
Messages
2,787
Likes
3,821
Location
US
#3
Hi punitha,
The first teeth will come in the range of 3 months to 18 months... some babies even born with teeth.. its are the natural process... donot even compare any development of your child with another child as each child's developement is different... I have two kids and my first kid got teeth as early as 4 months.. but my 2nd got at 11 months..some kids walk at 8 months.. some kids even take their first step in their first b'day.. Its like that.... it will take sometime but by the year end like 1 year mark, 2 year mark.. all the kids attain the required development...

and never give any medicine or supplement without consulting doctor.. Each kids supplement requirement is different and only doctors can give what a kid requires after analyzing the kid with any other alergy symptoms or any other symptoms.. so for the kids under 2 years always consult your doctor first before giving any medicines.. donot give any over the counter medicines or the medicines that your near and dear ones recommend.
 

Important Announcements!

Type in Tamil

Click here to go to Google transliteration page. Type there in Tamil and copy and paste it.