பழங்களின் பெயர்கள்-ஆங்கிலம் மற்றும் தமி&

chan

Ruler's of Penmai
Joined
Mar 26, 2012
Messages
17,654
Likes
18,539
Location
chennai
#1
பழங்களின் பெயர்கள்-ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில்பழங்களின் பெயர்கள் இங்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளன. சில பழங்களுக்கு அதன் தமிழ்ப் பெயர் தெரியாதபடியால் ஆங்கிலப் பெயர்கள் பாவிக்கப்பட்டுள்ளன.

#A
Ambarella —— அம்பிரலங்காய்
Apple —— அரத்திப்பழம், குமளிப்பழம், சீமையிலந்தப்பழம்
Apricot —— சருக்கரை பாதாமி
Annona —— சீத்தாப்பழம்
Annona muricata —— முற்சீத்தாப்பழம்
Avocado —— வெண்ணைப்பழம்

#B
Banana —— வாழைப்பழம்
Batoko Plum —— ‘லொவிப்’பழம்
Bell Fruit —— பஞ்சலிப்பழம், சம்பு
Bilberry —— அவுரிநெல்லி
Bitter Watermelon —— கெச்சி
Blackberry —— நாகப்பழம்
Black currant —— கருந்திராட்சை, கருங்கொடிமுந்திரி
Blueberry —— அவுரிநெல்லி
Breadfruit —— சீமைப்பலா, ஈரப்பலா, கொட்டைப்பலா
Butter fruit —— ஆனைக்கொய்யா

#C
Cantaloupe —— மஞ்சள் முலாம்பழம்
Cashew Fruit —— முந்திரிப்பழம்
Carambola —— விளிம்பிப்பழம், தமரத்தங்காய்
Cherry —— சேலா(ப்பழம்)
Cherimoya —— சீத்தாப்பழம்
Chickoo —— சீமையிலுப்பை
Citron —— கடாரநாரத்தை
Citrus Aurantifolia —— நாரத்தை
Citrus Aurantium —— கிச்சலிப்பழம்
Citrus medica —— கடரநாரத்தை
Citrus sinensis —— சாத்துக்கொடி
Citrus reticulata —— கமலாப்பழம்
Clementine —— நாரந்தை
Cocoa fruit —— கோக்கோ பழம்
Coccinea cordifolia —— கொவ்வைப்பழம்
Cranberry —— குருதிநெல்லி
Cucumus trigonus —— கெச்சி
Cucumber —— வெள்ளரிப்பழம்
Custard apple, sugar apple(Annona Squanosa), SWEET SOP —— அன்னமுன்னா பழம்

#D
Damson —— ஒரு வித நாவல் நிறப்பழம்
Date fruit —— பேரீச்சம் பழம்
Devilfig —— பேயத்தி
Dragon fruit —— தறுகண்பழம், அகிப்பழம், விருத்திரப்பழம் (தறுகண், அகி, விருத்திரம் – dragon)
Duku —— ‘டுக்கு’
Durian —— முள்நாரிப்பழம்,

#E
Eugenia Rubicunda —— சிறுநாவல், சிறு நாவற்பழம்
Emblica —— நெல்லி

#F
Feijoi / Pinealle guava —— புளிக்கொய்யா
Fig —— அத்திப்பழம்

G
Gooseberry —— நெல்லிக்காய்
Grape —— கொடிமுந்திரி, திராட்சைப்பழம்
Guava —— கொய்யாப்பழம்

#H
Hanepoot —— அரபுக் கொடிமுந்திரி
Harfarowrie —— அரைநெல்லி
Honeydew melon —— தேன் முழாம்பழம்
Huckle berry —— (ஒரு வித) நெல்லி

#I…….
#J
Jack fruit —— பலாப்பழம்
jambu fruit —— நாவல்பழம்
Jamun fruit —— நாகப்பழம்
Jumbu fruit —— சம்புப் பழம்

#K
Kiwi fruit —— பசலிப்பழம்
Kumquat —— (பாலைப்பழம் போன்ற ஒரு பழம்)
Kundang —— மஞ்சல் நிற சிறிய பழம்

#L
Lychee —— ‘லைச்சி’
Lansium —— அத்திப்பழம்
Lemon —— வர்க்கப்பழம், எலுமிச்சை
Lime —— தேசிக்காய்
Loganberry —— ‘லோகன் பெறி’
Longan —— கடுகுடாப் பழம், முதளிப்பழம்
Louvi fruit —— ‘லொவிப்பழம்’

#M
Mandarin —— ‘மண்டரின்’ நாரந்தை
Mango —— மாம்பழம்
Mangosteen —— ‘மெங்கூஸ்’ பழம்
Melon —— வெள்ளரிப்பழம், முழாம்பழம், இன்னீர்ப் பழம்
Mulberry —— முசுக்கட்டைப் பழம்
Muscat Grape —— அரபுக் கொடிமுந்திரி
Morus macroura —— மசுக்குட்டிப்பழம்

#N……….
#O
Orange (bitter) —— நாரந்தை , தோடைப்பழம், நரந்தம்பழம்
Orange (sweet) —— சாத்துக்கொடி, தோடம்பழம், நாரங்கை
Orange (Loose Jacket) —— கமலாப்பழம்

#P
Pair —— பேரிக்காய்
Papaya —— பப்பாளிப் பழம்
Passionfruit —— கொடித்தோடைப்பழம்
Peach —— குழிப்பேரி
Persimmon —— சீமைப் பனிச்சை
Phyllanthus Distichus —— அரைநெல்லி
Plum —— ‘ஆல்பக்கோடா’
Pomelo —— பம்பரமாசு
Prune —— உலர்த்தியப் பழம்
Palm fruit —— பனம் பழம்
Passion fruit —— கொடித்தோடை
Pear —— பேரி
Pine apple —— ‘அன்னாசி’ப் பழம்
Pomegranate —— மாதுளம் பழம், மாதுளை
Pulasan —— (ஒரு வகை)’றம்புட்டான்’

#Q
#Quince —— சீமைமாதுளை, சீமைமாதுளம்பழம்
#R
Raisin —— உலர் கொடிமுந்திரி, உலர் திராட்சை
Rasberry —— புற்றுப்பழம்
Red banana —— செவ்வாழைப்பழம்
Red currant —— செந்திராட்சை, செங்கொடிமுந்திரி
Rambutan —— ‘றம்புட்டான்’

#S
Sapodilla(zapota) —— சீமையிலுப்பை
Star fruit —— விளிம்பிப்பழம்
Satsuma —— நாரத்தை
Sour sop/ Guanabana —— சீத்தாப்பழம்
Strawberry —— செம்புற்றுப்பழம்
Syzygium —— சம்புப்பழம், சம்புநாவல்

#T
Tamarillo —— குறுந்தக்காளி
Tangerine —— தேனரந்தம்பழம், தேன் நாரந்தை
Tamarind —— புளியம்பழம்
Tomato —— தக்காளிப்பழம்

#U
Ugli Fruit —— முரட்டுத் தோடை, உக்குளிப்பழம் (உக்குளி – ugly)

#V………….
#W
Watermelon —— வத்தகைப்பழம், குமட்டிப்பழம், தருபூசணி
Wood Apple —— விளாம்பழம்
Wax jambu —— நீர்குமளிப்பழம்
 
Last edited:

kvsuresh

Guru's of Penmai
Joined
May 27, 2011
Messages
7,227
Likes
17,021
Location
chennai
#2
Re: பழங்களின் பெயர்கள்-ஆங்கிலம் மற்றும் தம&#30

Nice info lakshmi,TFS.
 

gkarti

Golden Ruler's of Penmai
Staff member
Super Moderator
Joined
Sep 3, 2012
Messages
51,485
Likes
148,300
Location
Madurai
#3
Re: பழங்களின் பெயர்கள்-ஆங்கிலம் மற்றும் தம&#30

Good Sharing Lakshmi :)
 

Important Announcements!

Type in Tamil

Click here to go to Google transliteration page. Type there in Tamil and copy and paste it.