பொங்கலுக்கு பச்சரிசியை பயன்படுத்துவதன&#3

tnkesaven

Yuva's of Penmai
Joined
Jun 28, 2012
Messages
7,996
Likes
9,397
Location
puducherry
#1
பொங்கலுக்கு பச்சரிசியை பயன்படுத்துவதன் காரணம் ? பச்சரிசியைப் போல நாம் இன்று பக்குவமில்லாத நிலையில் இருக் கிறோம்.

பச்சரிசியை பொங்கியதும் சாப்பிடும் பக்குவநிலைக்வருகிறது. அதுபோல், நா மும்
மனம் என்னும் அடுப்பில்இறை சிந்தனை என்னும் நெருப்பேற்றி படர விட்டு, ஆண்டவன் விரு ம்பும் பிரசாதமாக்க வே ண்டும்.

அரிசியுடன் வெல் லம், நெய், வாசனை தரும் ஏலம்,முந்திரி, உலர் திராட்சை சேர்ந்து வேக வைக்க சுவை மிகுந்த சர்க்கரைப் பொங்கல் தயாராகிறது.

பச்சரிசி போல,
உலகியல் ஆசை என்னும் ஈரத்தைச் சுமந்து கொண்டிருக்கும் நாம் பக்குவமில்லாமல்இருக்கிறோம்.

ஆனால்
அன்பு , அருள், சாந்தம், கரு ணை போன்ற நல்ல குண ங்களான வெல்லம், நெய், ஏலம், முந்திரி போன்றவற்றை நம் மோடு சேர்த்துக்கொண்டு பக்தி என்னும் பானையில் ஏற்றி, ஞானம் என்ற நெருப் பில் நம்மை கரைத்துக் கொ ண்டால் பக்குவம் உண்டாகி “பொங்கல்’ போல் அருட்பிரசாதமாகி விடுவோம்.

பொங்கலை
இறைவன் உவந்து ஏற்றுக்கொள்வது போல, பக்குவப்பட்ட நம்மை யும் ஏற்றுக் கொள்வான்
 

sumitra

Ruler's of Penmai
Registered User
Blogger
Joined
Jul 26, 2012
Messages
23,812
Likes
34,051
Location
mysore
#2
Re: பொங்கலுக்கு பச்சரிசியை பயன்படுத்துவத&#2985

கேசவன் ஐயா அவர்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள் பொங்கலுக்கு பச்சரிசியை பயன்படுத்துவதன் காரணம் பற்றி எழுதி எங்களின் பொது அறிவினை வளர்த்து பேருதவி புரிந்த தங்களுக்கு எப்படி நாங்கள் பிரதி உபகாரம் செய்யப்போகிறோம் என்று வியந்து நிற்கின்றோம்
 

Important Announcements!

Type in Tamil

Click here to go to Google transliteration page. Type there in Tamil and copy and paste it.