Cancer -cure-ஏழிலைக் கிழங்கு (மரவெள்ளிக் கிழங்கு, க&

mgrbaskaran

Minister's of Penmai
Registered User
Blogger
Joined
Oct 31, 2011
Messages
4,101
Likes
7,220
Location
london
#1ஏழிலைக் கிழங்குஏழிலைக் கிழங்கு (மரவெள்ளிக் கிழங்கு, கப்பங்க் கிழங்கு)

புற்று நோய் நிவாரணி என்று Dr Sinthia Jeysoorya இன் ஆராய்ச்சி முடிவு.


புற்று நோயைக் குணப்படுத்தும் மருந்தில் உள்ள நுண் பொருள் B 17 , ஏழிலைக் கிழங்கு இல் உள்ளது .
தினசரி இதை அவித்தும் சமைத்தும் சாப்பிட்டால் புற்று நோய் பாதிப்பில் இருந்து மீளலாம் .
அல்லது
நன்றாக அரைத்து 2 தம்ளர் தண்ணீர் விட்டு கலக்கி இரண்டு பெரிய கண்ணாடிக் குவளையில் நிரப்பி FRIDGE இல் இரண்டு மணித்தியாலங்கள் வைக்கவும்.
மேலே உள்ள திரவத்தை காலையும் மாலையும் குடிக்க வேண்டும். கீழே உள்ள கலவையை கொட்டி விடவும்.
இந்த திரவத்தை ORANGE juice இல் கலந்தும் குடிக்கலாம்.


APRICOT இலும் இந்த B 17 நுண் போதுள் உள்ளது . 
Last edited:

mgrbaskaran

Minister's of Penmai
Registered User
Blogger
Joined
Oct 31, 2011
Messages
4,101
Likes
7,220
Location
london
#2
Re: Cancer -cure-ஏழிலைக் கிழங்கு (மரவெள்ளிக் கிழங்கு, க&FURTHER REPORT FROM dr sinthia

[h=2]My wonder drug for cancer[/h]by Dr. Cynthia Jayasuriya
Please let me share my happy experience with you. I wrote about it in February 2010 but now with added knowledge I write with many other peoples' experience.[h=3]My experience[/h][TABLE="width: 360, align: left"]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
I developed secondary bladder cancer after seven years following cancer in the ureter. My kidney, ureter and part of the bladder was removed. I had radiation to the abdomen there after. It was transitional cell carcinoma of the ureter. I was hale and hearty for seven years and during this period I had yearly examinations of the bladder by the fantastic surgeon who did the surgery at General Hhospital Colombo.In the seventh year I experienced blood in the urine as I had developed a growth in the bladder. It was once again transitional cell carcinoma (Cancer). The new growth was removed but what if it recurred? While I was convalescing I came to know of a treatment by eating Apricot seed kernel that was being used in Australia and USA without any chemotherapy. The information on this is found in the web site Worldwithoutcancer.org.In a nutshell, how it acts on the cancer is thus. The apricot seed kernel has a substance called Vitamin B17, which was discovered by a British doctor who worked in a remote region in Afghanistan as a missionary. He found the people of the area measured their riches according to the number of Apricot trees they owned. They ate not only the apricots but also the apricot seed kernels. The apricot seed kernel looks like an almond in shape, size and smell. This is also known as the "bitter almond." The doctor discovered that people of the region did not suffer from cancer. After investigating the doctor found that the seed kernel contained a substance, which has been given the name Vitamin B17.As I was having cancer I was curious about any food, which had B17 in our regular food. I found by browsing on the internet that manioc also had a large concentration of Vitamin B17. So I also ate the manioc minimum of 10 grams three times a day. Having consumed it for 1 month I underwent examination of my bladder (cystoscopy) at the General Hospital by the same surgeon. He was surprised that my bladder was absolutely clean and normal. "Tthere was no place to take any biopsy" was his very words to me.
 

mgrbaskaran

Minister's of Penmai
Registered User
Blogger
Joined
Oct 31, 2011
Messages
4,101
Likes
7,220
Location
london
#3
Re: Cancer -cure-ஏழிலைக் கிழங்கு (மரவெள்ளிக் கிழங்கு, க&

While I was taking the manioc I was feeling very fit and well and people around me notice that I looked well.Armed with the examination results of the bladder examination I published my story for well-being of all cancer patients in Sri Lanka.Since then every three months I have gone for examination of the bladder under the same surgeon and every time my bladder was clear. Uptil now I have not taken any treatment other than eating the manioc.In a more simplistic way I would like to explain how the Vitamin B17 in the manioc acts. The scientific name of vitamin B17 is Amagadolin. We know that cancer cells are immature cells and it has a different enzyme to the normal cell enzyme.When the Vitamin B17 combines with a normal cell enzyme it breaks down into 3 sugars but when it combines with the cancer cell enzyme it breaks into 1 sugar 1 benzaldehyde and 1 hydrocyanic acid. The hydrocyanic acid kills the cancer cell locally.What happens is that there is a substance called B17 in the apricot seed kernel (and in manioc), which when combined with a normal cell enzyme breaks down into three sugars.When B17 combines with a cancer cell (an immature cell) it breaks down into one sugar, one benzaldehyde and one hydrocyanic acid. The hydrocyanic acid kills the cancer cell.
 

mgrbaskaran

Minister's of Penmai
Registered User
Blogger
Joined
Oct 31, 2011
Messages
4,101
Likes
7,220
Location
london
#4
Re: Cancer -cure-ஏழிலைக் கிழங்கு (மரவெள்ளிக் கிழங்கு, க&

[h=4]Others' experiences[/h]I have been receiving frequent information from people with cancer who have read my first article about their experiences with the usage of manioc. I would like to share this information with you readers.Mr. Perera is an 70-year-old gent who was diagnosed with prostate cancer. His wife is a retired Matron of the General Hospital. Mrs Perera read my article and had decided to try the manioc treatment because of the following reasons. The oncologist he was consulting had prescribed a tablet costing Rs. 2000/ daily and an injection that cost him Rs. 11000, which he had to have weekly.As retired pensioners this was too much to afford. Also Mr. Perera who took the tablets and the injections for a few days refused to take it as it was making him very sick. Hearing of his illness his daughter came from USA to look after him and the daughter and his wife decided to feed him manioc instead of the tablets and injections that were prescribed. When he went on the manioc diet in a week he showed signs of wellness and after eating every morning a large breakfast of manioc for a month they took a test that he was to take after taking the tablets and injections and went to see the oncologist. He took with him the results of the PSA blood test.Ever since he was diagnosed with the cancer the PSA test results were 280-290 but after 1 month of eating manioc it was now down to PSA 5.89! Then they came to see me too and showed me the PSA results of before and after. This gentleman (Mr. Perera) is not showing any cancer symptoms and they call me regularly to say that he is now hale and hearty.Another gentleman who had a liver cancer had surgery in Sri Lanka but a little spot of cancer was left behind according to the subsequent MRI scan.He then was told to go and have a detailed MRI scan done in India at a very high cost.
 

mgrbaskaran

Minister's of Penmai
Registered User
Blogger
Joined
Oct 31, 2011
Messages
4,101
Likes
7,220
Location
london
#5
Re: Cancer -cure-ஏழிலைக் கிழங்கு (மரவெள்ளிக் கிழங்கு, க&

He started to take manioc soon after liver cancer surgery. When he did go for the detailed MRI scan in India his Oncologist in India, after examination, informed him that he did not need to undergo any surgery or treatment because the spot had not enlarged for a whole year.He was asked to continue as before. He came and met me and he looks a picture of health now.I am very interested and encouraged by the feedback I am getting all the time from people who call me to tell their story. Especially as the exorbitant prices of the anti cancer drugs don't also offer a cure. My cousin who grew up next door had cancer before I knew about the manioc. She spent Rs. 40-50,000 for each injection, suffered phenomenally and died a miserable death. (Those of you who watch HBO on the Dialog TV may have seen a film titled "Death Be Not Proud" which depicts the sufferings of a cancer patient undergoing chemotherapy. That patient died). So I thought I must promote these experiences, give them publicity.No fancy drug companies have done super duper tests on Vitamin B17 on manioc, why not try it? It is cheap, easy to obtain, easy to cook and very tasty and you will be well and not have side effects. So for what more can you ask? As we all know manioc can kill if the preparation is not done correctly. Please take the following precautions in preparation.A. When choosing a yam to be cooked make sure the yam does not have any blemishes or discoloured areas. And try to buy freshly harvested maniocB. When boiling keep the pot open throughout the cooking. This helps the excess hydrocyanicacid to evaporate.C. Keep excess water for the boil and pour it out after boiling the yam.D. Do not consume ginger or food containing ginger such as ginger biscuits, ginger beer, gingerale for at least 8 hours after consuming manioc.
 

mgrbaskaran

Minister's of Penmai
Registered User
Blogger
Joined
Oct 31, 2011
Messages
4,101
Likes
7,220
Location
london
#6
Re: Cancer -cure-ஏழிலைக் கிழங்கு (மரவெள்ளிக் கிழங்கு, க&

[h=1]Cancer and manioc[/h]October 27, 2012, 7:17 pm


I am writing this following numerous requests from people wanting to know about my own story of survival with secondary cancer, while NOT having radiation and chemotherapy.

Ten years ago (2002) I developed cancer in the ureter (the tube taking the urine from the kidney to the bladder). My affected kidney, ureter and a bit of the bladder, where the ureter enters the bladder were removed surgically. Thereafter I had radiation. I was well for seven years (till 2009) but after that I developed secondary cancer in the bladder. It was the same type as the original i.e. transitional cell cancer. The bladder was cleared of cancer tissue and a biopsy was taken. In order to check on the cancer again I was due to go back for a cystoscopy (a visual examination of the bladder) after a month.
 

mgrbaskaran

Minister's of Penmai
Registered User
Blogger
Joined
Oct 31, 2011
Messages
4,101
Likes
7,220
Location
london
#7
Re: Cancer -cure-ஏழிலைக் கிழங்கு (மரவெள்ளிக் கிழங்கு, க&

At that point I heard about the use of alternative medicines for cancer, specifically about a substance named "B 17" which was found in apricot seed kernels. The information is in a website www world without cancer.org. From this source I learned that B 17 is found in manioc also, which is one of the many items found world wide containing B 17. But of the items which are found in our own country, Sri Lanka manioc is the most available and the cheapest.

As an experiment I started eating manioc daily, beginning with a plateful for breakfast with coconut and sambol, and following up for lunch and dinner as a curry with rice. After one month the bladder was examined by cystoscopy and it did not show any sign of cancer. I decided not to take any other treatment but to continue eating the manioc, and there were no symptoms of cancer like passing blood in the urine and pain, and so I decided to let the world know about my experience, so that others with cancer, could also try it if they wished.
 

mgrbaskaran

Minister's of Penmai
Registered User
Blogger
Joined
Oct 31, 2011
Messages
4,101
Likes
7,220
Location
london
#8
Re: Cancer -cure-ஏழிலைக் கிழங்கு (மரவெள்ளிக் கிழங்கு, க&

Since I first informed the world about my story in 2009 three years have passed and I have no signs of cancer and am quite well. Now I know very well that there is some good and curative effect in "B 17" and also know a lot of people who have contacted me, with cancer in different parts of the body, and who as a result of taking B 17 in manioc are doing well.

One old gentleman wanted to give me money, which I refused, but he said that he offered money because I had saved him the cost of five injections at Rs 47,000/ each.

A medical doctor in USA named Larry Von had read my letter regarding my experience, on the internet, and wrote to me asking many questions about the procedure of cooking and eating manioc against cancer. When I asked him why he was so full of questions he said that I was not the first person who had used manioc as a cure for cancer and referred to Professor Manuel Navarro of the San Thome Medical College of the University of Manila who had cured over 500 patients using manioc only. Professor Manuel Navarro was Professor of Medicine in San Thome Medical College in Manila and was very interested in bio chemistry. (Google search Manuel Navarro as well as Larry Von for more information).
 

mgrbaskaran

Minister's of Penmai
Registered User
Blogger
Joined
Oct 31, 2011
Messages
4,101
Likes
7,220
Location
london
#9
Re: Cancer -cure-ஏழிலைக் கிழங்கு (மரவெள்ளிக் கிழங்கு, க&

Manuel Navarro lived before the internet was born and so his findings could not be broadcast worldwide. However he left behind an Institute in Manila. He has written three books and read many papers at medical conferences mainly in relation to cancer treatment. Larry Von sent me information about the specific method that Navarro had used in his treatment as an option to eating manioc.

"Take a 4 inch piece of raw manioc or cassawa, about 2 to 3 inches in diameter, clean it and cut it up into small pieces and place them in a blender, with two measuring cups of water (two large cups) for two minutes. The blended liquid becomes like milk. Pour it into a tall glass container and keep in a fridge for two hours. The white part (mainly carbohydrate) settles down at the bottom. Gently pour out the supernate (the colourless water on top) and drink half in the morning and half in the evening."

This was Navarro’s method of isolating and extracting the "B 17" . The extract is specially suitable for diabetics, because the sugar component has been left out. It is also suitable for children with cancer. It could be made palatable with fresh orange juice or lemon juice added.

I hope this information will help some people, especially those who have to pay but cannot pay the fabulous prices for cancer drugs. Yet they strive to buy with great difficulty and end unsuccessfully.
 

priyachandran

Guru's of Penmai
Joined
Jan 27, 2013
Messages
5,730
Likes
15,852
Location
ramanathapuram
#10
Re: Cancer -cure-ஏழிலைக் கிழங்கு (மரவெள்ளிக் கிழங்கு, க&

It is very useful thread and

It brings awareness about cancer and manioc using.

You have provided sceintific related in detail

we happy to know abt ur cureness...

thankyou brother for sharing the info in detail with ur own experience.
 

Similar threads

Important Announcements!

Type in Tamil

Click here to go to Google transliteration page. Type there in Tamil and copy and paste it.