Henna design

chan

Well-Known Member
#14
எல்லா டிசைன் அழகாக இருக்கிறது துர்கா,எனக்கு அரபிக் டிசைன் மிகவும் பிடிக்கும்.நான் எப்போது அதை தான் போடுவேன்
 
#18
எல்லா டிசைன் அழகாக இருக்கிறது துர்கா,எனக்கு அரபிக் டிசைன் மிகவும் பிடிக்கும்.நான் எப்போது அதை தான் போடுவேன்
எனக்கும் ரொம்ப பிடித்தது அரபிக் டிசைன்கள் தோழியே.நன்றி.:cheer: