White Sugar - வெள்ளைச் சீனியும் அதன் நச்சுத் தன்மைய&

smahi

Guru's of Penmai
Joined
Apr 9, 2012
Messages
6,163
Likes
14,020
Location
Toronto
#1ING-granulated-sugar_sql.jpg

இனிப்யை விரும்பிச் சாப்பிடாதவர்கள் யார் தான் இருக்க முடியும்? காலையில் எழுந்தவுடன் குடிக்கும் காப்பியிருந்து இரவு படுக்கச் செல்லும் முன் குடிக்கும் பால் வரை சீனி ஒரு ஊடுபொருளாக நமக்குள் செல்கிறது.
பதார்த்தத்தில்தான் என்றில்லை. சீனியை அப்படியே அள்ளியும் சாப்பிடுகிறோம்.
இந்த வெள்ளைச் சீனியை எப்படித் தயார் செய்கிறார்கள் என்கிற விபரத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டீர்களானால் இனி அதைத் தொடக்கூட மாட்டீர்கள்.
குறிப்பாக, வெள்ளைச் சீனியைத் தயார் செய்ய என்னென்ன ரசயாணப் பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்று பாப்போம்.

1. கரும்பிலிருந்து சாறு பிழியப்படும் நிலையில் பிளிச்சிங் பவுடர் அல்லது குளோரின் எனப்படும் கெமிக்கலை புளுயுடு பாக்டீரியா கண்ட்ரோலாக பயன்படுத்துகிறார்கள்.

2. பிழிந்த சாறு 60 செண்டி கிரேட் முதல் 70 செண்டி கிரெட் பாஸ்போரிக் ஆசிட் லிட்டருக்கு 200 மில்லி வீதம் கலந்து சூடுபடுத்தப்படுகிறது. இந்த இடத்தில் இந்த ஆசிட் அழுக்கு நீக்கியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

3. இதன் பிறகு சுண்ணாம்பை 0.2 சதவிகிதம் என்கிற அளவில் சேர்த்து சல்பர்-டை-ஆக்சைடு வாயு செலுத்துகிறார்கள்.

4. 102 செண்ட் கிரேட் கொதிகலனில் சூடுபடுத்தி நல்ல விட்டமின்களை இழந்து, செயற்கை சுண்ணாம்பு சத்து அளவுக்கு அதிகமாக சேர்ந்துவிடுகிறது.

5. அடுத்து, பாலி எலக்ட்ரோலைட்டை சேர்த்து தெளிகலனில் மண், சக்கை போன்ற பொருள்களாக பிரித்து எடுக்கப்பட்டு தெளிந்த சாறு கிடைக்கிறது.

6. சுடுகலனில் காஸ்டிக் சோடா, வாஷிங் சோடா சேர்த்து அடர்த்தி மிகுந்த ஜுஸ் தயாரிக்கப்படுகிறது.

7. மறுபடியும் சல்பர் டை ஆக்சைடும் சோடியம் ஹைட்ரோ சல்பேட்டும் சேர்க்க படிகநிலைக்கு சீனியாக வருகிறது. சல்பர் டை ஆக்சைடு நஞ்சு சீனியில் கலந்துவிடுகிறது.

8. இப்படித் தயாரான சீனியில் எஞ்சி நிற்பது வெறும் கார்பன் என்னும் கரியே.

தயாரான நாளிலிருந்து ஆறு மாத காலத்துக்கும் அதிகமான சீனிகளை சாப்பிடக்கூடாது. காரணம், அதில் உள்ள சல்பர்டை ஆக்சைடு என்னும் ரசயானம் மஞ்சல் நிறமாக மாறி வீரியுமுள்ள நஞ்சாக மாறிவிடுகிறது.

உங்கள் சட்டைக் கொலரொல் உள்ள அழுக்கு எந்த சோப்பைக் கொண்டு தேய்த்தாலும் போக மறுக்கிறதா? கவலைப்படாமல் கொஞ்சம் சீனியை எடுத்து தேய்த்துப் பாருங்கள். நிச்சயமாகப் போகும். ஆக, சட்டை அழுக்கைப் போக்கும் ஒரு வேதுகப் பொருளைத் தான் நாம் அள்ளி அள்ளித் தின்று கொண்டிருக்கிறோம். இந்த சீனியைச் சாப்பிட்டால் நம் குடல் என்ன பாடு படும்?

குடலில் மட்டுமல்ல, பல் வலி, பல் சூத்தை, குடல்புண், சளித்தொல்லை, உடல்பருமன், இதய நோய் மற்றும் சீனி வியாதி, இரத்த அழுத்தம் போன்ற பெரிய வியாதிகள் அனைத்துக்கும் இதுதான் பிரதான காரணியாக அமைகின்றது.

ஆலைகளில் தயாரான வெள்ளைச் சீனி சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிட்டு, வெல்லம், பனங்கட்டி, நாட்டுச் சர்க்கரைகளை எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் சாப்பிடலாம். இதனால் உங்களுக்கு ரத்த அழுத்தமோ, இதய நோயோ, சர்க்கரை வியாதியோ வராது.
 

sumitra

Ruler's of Penmai
Registered User
Blogger
Joined
Jul 26, 2012
Messages
23,812
Likes
34,052
Location
mysore
#2
Re: வெள்ளைச் சீனியும் அதன் நச்சுத் தன்மையு&#29

நாம் அன்றாடம் மிக விரும்பி பயன்படுத்தும் வெள்ளை சர்க்கரையின் தீய குணாதிசயங்களை எடுத்து கூறி எங்களுக்கு பேருதவி செய்துள்ளீர்கள். மிக்க நன்றி மகேஸ்வரி.
 

sumathisrini

Silver Ruler's of Penmai
Staff member
Super Moderator
Joined
Jun 28, 2011
Messages
35,091
Likes
76,885
Location
Hosur
#3
Re: வெள்ளைச் சீனியும் அதன் நச்சுத் தன்மையு&amp

WHY SUGAR DESTROYS YOUR HEALTH

1. Sugar can suppress the immune system.
2. Sugar upsets the mineral relation

ships in the body.
3. Sugar can cause... hyperactivity, anxiety, difficulty concentrating, and crankiness in children.
4. Sugar can produce a significant rise in triglycerides.
5. Sugar contributes to the reduction in defense against bacterial infection (infectious diseases).
6. Sugar causes a loss of tissue elasticity and function, the more sugar you eat the more elasticity and function you lose.
7. Sugar reduces high-density lipoproteins.
8. Sugar leads to chromium deficiency.
9. Sugar leads to cancer of the ovaries.

10. Sugar can increase fasting levels of glucose.
11. Sugar causes copper deficiency.
12. Sugar interferes with absorption of calcium and magnesium.
13. Sugar may make eyes more vulnerable to age-related macular degeneration.
14. Sugar raises the level of a neurotransmitters: dopamine, serotonin, and norepinephrine.
15. Sugar can cause hypoglycemia.
16. Sugar can produce an acidic digestive tract.
17. Sugar can cause a rapid rise of adrenaline levels in children.
18. Sugar malabsorption is frequent in patients with functional bowel disease.
19. Sugar can cause premature aging.
20. Sugar can lead to alcoholism.
21. Sugar can cause tooth decay.
22. Sugar contributes to obesity
23. High intake of sugar increases the risk of Crohn’s disease, and ulcerative colitis.
24. Sugar can cause changes frequently found in person with gastric or duodenal ulcers.
25. Sugar can cause arthritis.
26. Sugar can cause asthma.
27. Sugar greatly assists the uncontrolled growth of Candida Albicans (yeast infections).
28. Sugar can cause gallstones.
29. Sugar can cause heart disease.
30. Sugar can cause appendicitis.
31. Sugar can cause hemorrhoids.
32. Sugar can cause varicose veins.
33. Sugar can elevate glucose and insulin responses in oral contraceptive users.
34. Sugar can lead to periodontal disease.
35. Sugar can contribute to osteoporosis.
36. Sugar contributes to saliva acidity.
37. Sugar can cause a decrease in insulin sensitivity.
38. Sugar can lower the amount of Vitamin E (alpha-Tocopherol) in the blood.
39. Sugar can decrease growth hormone.
40. Sugar can increase cholesterol.
41. Sugar can increase the systolic blood pressure.
42. High sugar intake increases advanced glycation end products (AGEs)(Sugar bound non-enzymatically to protein)
43. Sugar can interfere with the absorption of protein.
44. Sugar causes food allergies.
45. Sugar can contribute to diabetes.
46. Sugar can cause toxemia during pregnancy.
47. Sugar can contribute to eczema in children.
48. Sugar can cause cardiovascular disease.
49. Sugar can impair the structure of DNA
50. Sugar can change the structure of protein.
51. Sugar can make our skin age by changing the structure of collagen.
52. Sugar can cause cataracts.
53. Sugar can cause emphysema.
54. Sugar can cause atherosclerosis.
55. Sugar can promote an elevation of low-density lipoproteins (LDL).
56. High sugar intake can impair the physiological homeostasis of many systems in the body.
57. Sugar lowers the enzymes ability to function.
58. Sugar intake is higher in people with Parkinson’s disease.
59. Sugar can increase the size of the liver by making the liver cells divide.
60. Sugar can increase the amount of liver fat.
61. Sugar can increase kidney size and produce pathological changes in the kidney.
62. Sugar can damage the pancreas.
63. Sugar can increase the body’s fluid retention.
64. Sugar is enemy #1 of the bowel movement.
65. Sugar can cause myopia (nearsightedness).
66. Sugar can compromise the lining of the capillaries.
67. Sugar can make the tendons more brittle.
68. Sugar can cause headaches, including migraine.
69. Sugar plays a role in pancreatic cancer in women.
70. Sugar can adversely affect school children’s grades and cause learning disorders.
71. Sugar can cause depression.
72. Sugar increases the risk of gastric cancer.
73. Sugar and cause dyspepsia (indigestion).
74. Sugar can increase your risk of getting gout.
75. Sugar can increase the levels of glucose in an oral glucose tolerance test over the ingestion of complex carbohydrates.
76. Sugar can increase the insulin responses in humans consuming high-sugar diets compared to low-sugar diets.
77. A diet high in refined sugar reduces learning capacity.
78. Sugar can cause less effective functioning of two blood proteins, albumin, and lipoproteins, which may reduce the body’s ability to handle fat and cholesterol.
79. Sugar can contribute to Alzheimer’s disease.
80. Sugar can cause platelet adhesiveness.
81. Sugar can cause hormonal imbalance; some hormones become under active and others become overactive.
82. Sugar can lead to the formation of kidney stones.
83. Diets high in sugar can cause free radicals and oxidative stress.
84. High sugar diet can lead to biliary tract cancer.
85. High sugar consumption of pregnant adolescents is associated with a twofold-increased risk for delivering a small-for-gestational-age (SGA) infant.
86. High sugar consumption can lead to substantial decrease in gestation duration among adolescents.
87. Sugar slows food’s travel time through the gastrointestinal tract.
88. Sugar increases the concentration of bile acids in stools and bacterial enzymes in the colon. This can modify bile to produce cancer-causing compounds and colon cancer.
89. Sugar increases estradiol (the most potent form of naturally occurring estrogen) in men.
90. Sugar combines with and destroys phosphatase, an enzyme, which makes the process of digestion more difficult.
91. Sugar can be a risk factor of gallbladder cancer.
92. Sugar is an addictive substance.
93. Sugar can be intoxicating, similar to alcohol.
94. Sugar can exacerbate PMS.
95. Sugar given to premature babies can affect the amount of carbon dioxide they produce.
96. Decrease in sugar intake can increase emotional stability.
97. The rapid absorption of sugar promotes excessive food intake in obese subjects.
98. Sugar can worsen the symptoms of children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).
99. Sugar adversely affects urinary electrolyte composition.
100. Sugar can slow down the ability of the adrenal glands to function.
101. I.Vs (intravenous feedings) of sugar water can cut off oxygen to the brain.
102. High sucrose intake could be an important risk factor in lung cancer.
103. Sugar increases the risk of polio.
104. High sugar intake can cause epileptic seizures.
105. Sugar causes high blood pressure in obese people.
106. In Intensive Care Units, limiting sugar saves lives.
107. Sugar may induce cell death.
108. Sugar can increase the amount of food that you eat.
109. In juvenile rehabilitation camps, when children were put on a low sugar diet, there was a 44% drop in antisocial behavior.
110. Sugar can lead to prostrate cancer.
111. Sugar dehydrates newborns.
112. Sugar can cause low birth weight babies.
113. Greater consumption of refined sugar is associated with a worse outcome of schizophrenia
114. Sugar can raise homocysteine levels in the blood stream.
115. Sweet food items increase the risk of breast cancer.
116. Sugar is a risk factor in cancer of the small intestine.
117. Sugar may cause laryngeal cancer.
118. Sugar induces salt and water retention.
119. Sugar may contribute to mild memory loss.
120. The more sodas a 10 year old child consumes, the less milk.
121. Sugar can increase the total amount of food consumed.
122. Exposing a newborn to sugar results in a heightened preference for sucrose relative to water at 6 months and 2 years of age.
123. Sugar causes constipation.
124. Sugar causes varicose veins.
125. Sugar can cause brain decay in prediabetic and diabetic women.
126. Sugar can increase the risk of stomach cancer.
127. Sugar can cause metabolic syndrome.
128. Sugar ingestion by pregnant women increases neural tube defects in embryos.
129. Sugar can be a factor in asthma.
130. The higher the sugar consumption the more chances of getting irritable bowel syndrome.
131. Sugar can affect the brain’s ability to deal with rewards and consequences.
132. Sugar can cause cancer of the rectum.
133. Sugar can cause endometrial cancer.
134. Sugar can cause renal (kidney) cell carcinoma.
135. Sugar can cause liver tumors.
136. Sugar can increase inflammatory markers in the blood stream of overweight people.
137. Sugar can lower Vitamin E levels in the blood stream.
138. Sugar can increase your appetite for all food.
139. Sugar plays a role in the etiology and the continuation of acne.
140. Too much sugar can kill your sex life.
141. Sugar saps school performance in children.
142. Sugar can cause fatigue, moodiness, nervousness and depression.
143. Sugar is common choice of obese individuals.
144. A linear decrease in the intake of many essential nutrients is associated with increasing total sugar intake.
145. High fructose consumption has been linked to liver disease.
146. Sugar adds to the risk of bladder cancer.

 
Last edited:

PriyagauthamH

Guru's of Penmai
Registered User
Blogger
Joined
Oct 22, 2012
Messages
6,395
Likes
28,907
Location
London
#4
Re: White Sugar - வெள்ளைச் சீனியும் அதன் நச்சுத் தன்மை&#29

Hi Mahi and Sumi ka , thanks for valuable info....
i have stopped using white sugar for sometime now ...am using unrefined sugar...
namma oorula oru pazhakkam undu chinna pillaigaluku various food ku easy aa sugar vechu feed panradhu ... ithu rombha thappana pazhakkam... naan ennoda 4 yr daughter ku ithu varai milk la sugar add pannathe illai ...also only whatever is in any fruits, indian sweets or toffees ....she is a no added sugar ,salt kid..... my mom and relatives enna thittuvaanga ippadi kodutha eppadi saapiduva nu naan persevere panni ippo it works ....she does not mind less or no sugar /salt.....
 

Important Announcements!

Type in Tamil

Click here to go to Google transliteration page. Type there in Tamil and copy and paste it.