மலச்சிக்கல் நீங்க மிக எளிய வழி

கடும் மலச்சிக்களையும் போக்கும் கடுக்காய்… இரவு உணவுக்கு பின் “கடுக்காய் பொடி – ½” தேக்கரண்டி அளவு எடுத்து தண்ணீரில் கலக்கி குடித்து வந்தால் மலச்சிக்கல் மிக விரைவில் குணமாகும். திரிபலா சூரணம் இரவு உணவுக்கு பின் “திரிபலா பொடி – ½” தேக்கரண்டி அளவு எடுத்து தண்ணீரில் கலக்கி குடித்தாலும் மலச்சிக்கல் மிக விரைவில் Continue reading